Naše služby

Montáž lešenia

Nákladná doprava

Informácie k spolupráci

Pracujeme v súlade s kolektívnou (rámcovou) dohodou

Naša firma musí pracovať podľa dohody, respektíve ju musí dodržiavať. Ak nie, môže sa to považovať za vážne porušenie rámcovej dohody a môže hroziť odstúpenie druhej strany od zmluvy.

Naši zamestnanci

Zamestnanci majú skúsenosti v lešenárskom odvetví a disponujú preukazom lešenára.

Okamžite dokážeme zabezpečiť cca 10-20 ľudí podľa požiadaviek objednávateľa. Pri včasnom oznámení potreby väčšieho počtu montážnikov sme schopní dodať viac ako 40 montážnikov.

Zodpovednosť firmy

A) zamestnávateľ zabezpečí po dohode so zamestnancom dopravu a odvoz do 24 hod. do smeru, kde cestuje (práca),(domov)

B) zamestnávateľ na základe či ide o vážnu alebo miernu nehodu ,vyvodí voči zamestnancovi dôsledky na základe platnej zmluvy

C) zamestnávateľ bude nútený zabezpečiť dodatočnú a spôsobilú osobu na výkon konkrétnej funkcie v čo najkratšom možnom čase

 

 

Správna voľba pre Váš projekt

Kontaktujte nás v prípade záujmu o viac informácií alebo pre vypracovanie cenovej ponuky.